fbpx

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ยก “พ่อหมอเอียะ” หมอไทยดีเด่นปี 65

กรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 19 ภายใต้แนวคิด “สร้างเศรษฐกิจไทย ด้วยกัญชาไทย นวดไทย อาหารไทย” หวังใช้สมุนไพรดูแลประชาขนทั้งประเทศ พร้อมมอบรางวัลหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 2565 “พ่อหมอเอียะ สายกระสุน” แห่งเทือกเขาพนมดงรัก หมอพื้นบ้านจิตอาสาชายแดน รักษางูพิษกัด ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลในพื้นที่จนพัฒนาไปสู่ตำรับยาโลดทะนงแดงในรูปแบบยาปัจจุบัน