fbpx

ญี่ปุ่นเตรียมตั้งหน่วยตำรวจพิเศษลาดตระเวนเกาะที่เป็นกรณีพิพาทกับจีน

ญี่ปุ่นเตรียมตั้งหน่วยตำรวจพิเศษพร้อมปืนกลและเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนเหนือหมู่เกาะที่เป็นข้อพิพาทกับจีนในทะเลจีนตะวันออก