fbpx

เสนอประชุมไตรภาคี เชื่อมรถไฟไทย-จีน หนองคายไปเวียงจันทน์

ประชุมรถไฟไทย-จีน ล่าสุดฝ่ายไทยเสนอให้ประชุมไตรภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน หารือเส้นทางเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างหนองคาย – เวียงจันทน์