fbpx

“กรณ์” ขอบคุณทุกคะแนนที่เลือกผู้สมัคร ส.ก.พรรคกล้า

“กรณ์” แสดงความยินดี “ชัชชาติ” ชมหาเสียงสร้างสรรค์ ย้ำพรรคกล้าพร้อมร่วมมือแก้ปัญหาเศรษฐกิจ มองผลเลือกตั้ง ประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลง ก้าวข้ามการแบ่งฝ่าย ขอบคุณทุกคะแนนที่เลือกผู้สมัคร ส.ก.พรรคกล้า