fbpx

“มหาดไทยปันสุข” ส่งต่อความห่วงใยสู้ภัยโควิด-19

กระทรวงมหาดไทย ส่งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนศูนย์แรกรับและส่งต่อกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด เขตคลองเตย