fbpx

กทม.ย้ำสิทธิบัตรทองถือบัตร ปชช.ไปรับบริการหน่วยปฐมภูมิได้ทุกที่

สำนักอนามัย กทม. ชี้นโยบายยกระดับบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกที่ทั่วประเทศ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน กทม. และประชาชนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ทำงานใน กทม. ย้ำตอนนี้สิทธิบัตรทองถือบัตรประชาชนใบเดียวไปรับบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกที่ทั้งศูนย์บริการสาธารณสุขและคลินิกชุมชนอบอุ่นโดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว