fbpx

เกษตรกรตรังตื่นตัวแห่ตรวจเลือด หาสารเคมีตกค้าง

รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง ขึ้นป้ายสนับสนุนยกเลิกการใช้สารเคมีการเกษตรอันตราย ชาวบ้านตื่นตัวขอตรวจเลือดเกินเป้า

7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน พบประชาชนรับฟังปัญหา สารพิษตกค้างในอาหารและสิ่งแวดล้อม

7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน พบประชาชน รับฟังปัญหา สารพิษตกค้างในอาหารและสิ่งแวดล้อม ผลักดันเกษตรยั่งยืน เตรียมเสนอตั้ง กมธ.ในสภาฯ

ใช้ยาฆ่าหญ้า-ยาฆ่าแมลง เสี่ยงเป็นโรคเนื้อเน่า ตอน 3

ปีที่แล้วที่ จ.เลย พบผู้ป่วยโรคเนื้อเน่า-หนังเน่า และโรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืชอื่นๆ เป็นอันดับ 1 ผลตรวจพบเกษตรกรจำนวนมากมีสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด ทำให้ต้องเร่งแก้ปัญหา