fbpx

“อนุทิน” พร้อมหนุนพัฒนาสาธารณสุขอาเซียนให้เข้มแข็ง

“อนุทิน” ร่วมหารือและสนับสนุนการจัดทำข้อตกลงการใช้ใบรับรองสุขภาพโควิด-19 อำนวยความสะดวกการเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมกล่าวถ้อยแถลง การสร้างระบบสุขภาพของอาเซียนให้มีความยืดหยุ่นและเร่งการฟื้นฟูภูมิภาคจากโควิด-19