fbpx

เสียงเจริญพระพุทธมนต์ดังก้องประเทศ สร้างขวัญกำลังใจ

เมื่อช่วงเย็นผ่านมา คณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ รัตนสูตร-มหาราชปริตร สร้างขวัญกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนร่วมสวดจากที่บ้าน

พศ.เตรียมเสนอ มส.ขอวัดไทยสวด “บทรัตนสูตร” สร้างกำลังใจชาวพุทธ สู้โควิด-19

พศ.เตรียมเสนอ มส.ขอความร่วมมือวัดไทยทั่วประเทศและทั่วโลก ให้พระสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์ “บทรัตนสูตร”หลังทำวัตรเย็น เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ชาวพุทธจากโควิด-19

มหาเถรสมาคม นำพุทธศาสนิกชน สวดเจริญพระพุทธมนต์ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาเถรสมาคม นำพุทธศาสนิกชน สวดเจริญพระพุทธมนต์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน

พสกนิกรทั่วประเทศจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ

ชมรมคนรักในหลวง จ.ตรัง ร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์ โพชฌังคะปะริตตัง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง