fbpx

ส.ค.นี้ มีจุดจำหน่ายสลาก 80 บาท กว่า 1,000 จุด

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะ จุดจำหน่ายสลาก 80 บาท ระบุ ส.ค.นี้ มีจุดจำหน่ายทั่วประเทศกว่า 1,000 จุด