fbpx

สมาคมประกันวินาศภัยไทยชี้แจงเกี่ยวกับการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโรคโควิด-19

กรุงเทพฯ 16 ก.ค.-สมาคมประกันวินาศภัยไทยชี้แจงเกี่ยวกับการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโรคโควิด-19 โดยสำนักงาน คปภ. จะเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้ ย้ำขอแจ้งให้ประชาชนอย่าวิตกแต่ประการใด