fbpx

กองทัพเรือ-สมาคมกีฬาเรือใบฯ จัดแข่งเรือใบข้ามอ่าวไทย เทิดพระเกียรติ ร.9

กองทัพเรือ ร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ จัดการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวไทย เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสครบรอบ 56 ปี แห่งการทรงเรือใบข้ามอ่าวไทย