fbpx

Fitch ปรับลดคาดการณ์จีดีไทย เหลือโตร้อยละ 1.8 ปีนี้

Fitch Ratings ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของตัวเลขเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ในปี 2564 ลงเหลือร้อยละ 1.8 ก่อนจะฟื้นตัวขึ้นเป็นร้อยละ 4.2 ในปี 2565 จากผลกระทบการระบาดของโควิด-19 ระลอก 3