fbpx

คมนาคม ลงนาม ศิริราช ก่อสร้างสถานีร่วมศิริราช และอาคารรักษาพยาบาล

กระทรวงคมนาคม จับมือ รฟท.- รฟม. ลงนามร่วมศิริราช เดินหน้าก่อสร้าง “สถานีร่วมศิริราช และอาคารรักษาพยาบาล” 2565 เล็งพร้อมเปิดให้บริการ ในปี 2570 รองรับผู้ใช้บริการการแพทย์ เดินทางได้สะดวก