fbpx

พรรคไทยสร้างไทย วอนขยายมาตรการพักหนี้เป็นการทั่วไปต่อไปอีก

ไทยสร้างไทย ประเมินสถานการณ์ลูกหนี้ในระบบยังย่ำแย่ไม่มีเงินมาชำระหนี้ วอนให้ขยายมาตรการพักหนี้เป็นการทั่วไปต่อไปอีก