fbpx

ขอความร่วมมือห้างเพิ่มสตอกสินค้าบริการประชาชน

กรมการค้าภายในจับมือห้างทั่วประเทศเตรียมเสริมสต็อกสินค้าอุปโภคและบริโภคจำเป็นต่อการครองชีพ พร้อมจับมือแพลตฟอร์มขอไม่ขึ้นค่าบริการในการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน