fbpx

ยกฟ้องคดีฉ้อโกงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

ศาลยกฟ้อง “ศุภชัย” กับพวกรวม 13 คน คดีฉ้อโกงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น แต่คดีนี้ยังต้องต่อสู้กันอีกมาก เนื่องจากยังอยู่ในชั้นต้นเท่านั้น