fbpx

หลายคนสงสัย ทำบุญออนไลน์ได้บุญจริงหรือ?

ทุกปีในวันเข้าพรรษา สิ่งที่เราคุ้นเคยคือการไปทำบุญตักบาตรที่วัด แต่ปีนี้โควิด-19 ระบาดหนัก พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ต้องปรับเปลี่ยนหันมาทำบุญออนไลน์มากขึ้น เพราะสะดวก และลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ แต่หลายคนยังสงสัยว่าการทำบุญออนไลน์จะได้บุญจริงหรือไม่?

ศาสนากับศรัทธาประชาชน

ช่วงวันสำคัญทางศาสนา จะเห็นว่าพุทธศาสนิกชน เข้าวัดทำบุญกันอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งสัปดาห์ แสดงให้เห็นว่าศรัทธาในพุทธศาสนายังมีอยู่ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับวงการคณะสงฆ์ของไทยที่ผ่านมา จะกระทบต่อความเชื่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมากน้อยเพียงใด และจะฟื้นความเชื่อมั่นกลับมาได้อย่างไร