fbpx

พล. 1 รอ. พร้อมจิตอาสาฉีดพ่นน้ำยาป้องกันโควิดช่วงตรุษจีน

กำลังพลกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ พร้อมด้วยจิตอาสา 904 จัดชุดฉีดพ่นสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เพื่อฆ่าเชื้อ Covid-19 ที่วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร