fbpx

ลุ้นผลคะแนนว่าที่ผู้ว่าฯ กทม.

บรรยากาศศูนย์กลางประมวลผลคะแนนผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภา กทม. มีการตั้งโต๊ะแบ่งเป็นโซนกลุ่มเขต เมื่อแต่ละหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนแล้วเสร็จจะนำแบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งมาส่งที่สำนักงานเขต