fbpx

จับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติมูลค่าความเสียหาย 100 ล้านบาท

รวบเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ลวงคนไทยโอนเงินเข้าบัญชีกว่า 100 ล้านบาท