fbpx

ไทยตอนบน-กทม.อากาศร้อน ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบน รวมทั้งกรุงเทพฯ-ปริมณฑล อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้

ทั่วไทย ฝนฟ้าคะนอง กทม.และปริมณฑล ฝน 60%

กรมอุตุฯ เผยทั่วไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง ตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ และภาคตะวันออก ส่วน กทม.และปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่

อุตุฯ เตือนเหนือ-อีสาน-กลาง-ตอ.ฝนตกหนักบางแห่ง

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วย ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฟ้าคะนอง 40%

อุตุฯ เตือนไทยตอนบนฝนตกหนักบางแห่ง-กทม.ฟ้าคะนอง 60%

กรมอุตุฯ เตือนไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนบริเวณภาคเหนือ และภาคอีสาน จะมีเห็บตก และอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 60%

อุตุฯ เตือนไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนอง-กทม.ตก 60%

กรมอุตุฯ เตือนไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 60%

อุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศร้อน

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศร้อน ส่วนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 40% กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

อุตุฯ เตือนเหนือ-อีสาน พายุฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรง

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ ภาคอีสาน มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น

ทั่วไทยอุณหภูมิสูงขึ้น กทม.อากาศร้อน ฝนฟ้าคะนอง 20%

กรมอุตุฯ เผยทั่วไทยอุณหภูมิสูงขึ้น ขณะที่ไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ส่วนกรุงเทพฯ-ปริมณฑล อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่

ไทยตอนบน-กทม.ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบน รวมทั้งกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนและฟ้าผ่า

1 2 3 12