fbpx

อนามัยโลกแนะใช้ยารักษาโรคข้ออักเสบลดเสี่ยงตายโควิด

องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้ยาแอกเทมรา (Actemra) ของโรช บริษัทเวชภัณฑ์ของสวิตเซอร์แลนด์ และยาเคฟซารา (Kevzara) ของซาโนฟี บริษัทเวชภัณฑ์ของฝรั่งเศสที่เป็นยารักษาโรคข้ออักเสบ รวมถึงคอร์ติโคสเตียรอยด์ (corticosteroids) ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอาการอักเสบ ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต