fbpx

ลงนามแสดงความเสียใจ เจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี เสด็จสวรรคต

นายกฯ ลงนามในสมุดแสดงความเสียใจ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี เสด็จสวรรคต

ผู้นำเกาหลีใต้-เวียดนามลงนามแสดงความเสียใจต่อการสวรรคต

นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้และประธานาธิบดีเวียดนามไปลงนามที่สถานทูตไทยในแต่ละประเทศแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช