fbpx
เปิดลงทะเบียน

เปิดลงทะเบียน “เราชนะ” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน พรุ่งนี้วันแรก

ลงทะเบียน “เราชนะ” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน-เปราะบาง เริ่มพรุ่งนี้วันแรก ถึง 25 กุมภาพันธ์ ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา