fbpx

ร้องสภาฯ ช่วยหยุดจับสัตว์น้ำวัยอ่อน

ชาวประมงล่องเรือเทียบท่ารัฐสภาร้องประธานรัฐสภา ใช้กระบวนการทางสภาหยุดจับสัตว์น้ำวัยอ่อน เปิดปฏิบัติการทวงคืนน้ำพริกปลาทู หลังเอกชนใช้เทคโนโลยีจับสัตว์น้ำ