fbpx

มติที่ปรึกษาฝ่าย กม.สภา ไม่รับญัตติร่างแก้ไข รธน.ม.256

“หมอสุกิจ” เผยที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสภา มีมติไม่รับญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ม.256 เหตุขัดรัฐธรรมนูญ ชี้เป็นการจัดทำใหม่ ไม่ใช่แก้ไข