fbpx

ยินดี สหรัฐชื่นชมรัฐบาลดูแลผู้ใช้แรงงาน

นายกฯ ยินดี รองผู้แทนทางการค้าสหรัฐ ชื่นชมรัฐบาลดูแลผู้ใช้แรงงานในช่วงโควิด-19 พร้อมเชื่อมั่นปรับมาตรการดูแลแรงงานต่างชาติให้สอดคล้องตามสถานการณ์