fbpx

เห็นชอบร่างพ.ร.บ.รวบรวมกม.ให้ปชช.เข้าถึงง่าย

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การจัดทำประมวลกฎหมาย เพื่อรวบรวมกฎหมายเกี่ยวเนื่อง ให้เป็นระบบประชาชนเข้าถึงโดยสะดวก ปฏิบัติตามได้ถูกต้อง