fbpx

จับตาโครงการรถไฟสายใหม่เชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน

ทีรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนในจังหวัดกระบี่ ที่มีต่อโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่เชื่อมโยงพื้นที่อ่าวไทยกับอันดามัน  ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าโครงการนี้จะเข้ามายกระดับการท่องเที่ยวรวมถึงการเกษตรของภาคใต้ 2 ฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น