fbpx

ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก ย้ายเด็กเรียนรวมโรงเรียนใหญ่…สะท้อนสังคมชนบทไทย

ช่วงนี้หลายโรงเรียนเริ่มเปิดเทอมกันแล้ว แต่โรงเรียนขนาดเล็กตามต่างจังหวัดบางแห่งอย่างที่เชียงใหม่ เปิดเทอมนี้ต้องยุบโรงเรียน เพราะนักเรียนเหลือน้อย บางโรงเรียนเหลือนักเรียนเพียง 7 คน ต้องย้ายเด็กนักเรียนไปเรียนโรงเรียนใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียง