fbpx

ญี่ปุ่นจะยุตินำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย

ญี่ปุ่นจะยุติการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซีย เพื่อแสดงความเป็นเอกภาพกับประเทศสมาชิก G-7 ในการต่อต้านการรุกรานยูเครนของรัสเซีย