fbpx

บช.น.แนะเลี่ยงเส้นทาง มีชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ ปชต.

บช.น.แนะประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง กรณีมีผู้มาชุมนุมวันนี้ (8 พ.ย.) บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และอาจมีการเคลื่อนขบวนไปยังสถานที่ต่างๆ บริเวณใกล้เคียง ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป