fbpx

SME D Bank ขยายเวลาเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้เงินต้น

SME D Bank ขยายเวลาแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม นี้

สมาคมธนาคารไทย ยืนยันให้บริการลูกค้า 29 จังหวัด

สมาคมธนาคารไทย ปิดสาขา ในห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ พร้อมให้บริการ เขตพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด แนะแจ้งมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ผ่านออนไลน์ ครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

รู้ยัง? ออมสินขยายเวลาพักชำระหนี้อีก 3 เดือน

ออมสินขยายเวลาพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอีก 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63 และให้ผู้ที่อยากออกจากมาตรการเลือกแผนชำระหนี้ได้ 3 ทางผ่านแอปพลิเคชัน MyMo