fbpx

“นพ.ยง” โควิด-19 นำสู่ชีวิตวิถีใหม่ NEW NORMAL

“นพ.ยง” โพสต์โรคโควิด-19 นำไปสู่ภาวะปกติแบบใหม่ “NEW NORMAL” ทั้งการใส่หน้ากากอนามัยหน้ากากผ้า เหมือนเครื่องประดับ-การไม่ถือเงินสด-การเทเลคอนเฟอเรนซ์ ฯลฯ