fbpx

ให้ราชการปรับบริการปชช.เร็วขึ้น

ที่ประชุมครม.เห็นชอบหลักการพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกพิจารณาอนุญาตของราชการ  ให้ปชช.ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการจากภาครัฐ