fbpx

พิธีมอบโล่พระราชทาน ‘รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี’ ครั้งที่3

องคมนตรี มอบโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 3 หวังเยาวชนหันมาสนใจงานด้านวรรณศิลป์มากขึ้น