fbpx

“อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล” ร่วมอนุรักษ์ทะเลไทย

ปัญหาขยะทะเลยังเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก รวมทั้งเมืองไทย ซึ่งยังมีปัญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่ดูแลใต้ท้องทะเล โดยที่ผ่านมาช่วงวิกฤติโควิดไม่สามารถอบรมดำน้ำสร้างอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลได้ ปีนี้คาดว่าการอบรมจะเกิดขึ้นได้อีกหลายรุ่น เพื่อร่วมอนุรักษ์ทะเลไทย