fbpx

IRPC Smart Farming ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ

IRPC ร่วมมือ มก. นำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ และเทคโนโลยีทางการเกษตร มาใช้ในโครงการ IRPC Smart Farming ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรคนพิการ

“กาแฟบ้านยิ้มสู้” ช่วยเหลือคนพิการมีอาชีพ

เมื่อนึกถึงการสนับสนุนคนพิการให้มีอาชีพ หลายคนนึกถึงร้านกาแฟยิ้มสู้ แต่อาจไม่รู้ว่าในร้านกาแฟมีระบบพัฒนาคนพิการอย่างรอบด้าน ซึ่งถือเป็นต้นแบบในการพัฒนาคนพิการ