fbpx

พรเพชร ชี้การตัดสินใจขึ้น VAT 1% เป็นเรื่องของรัฐบาล

ประธาน สนช.ชี้การตัดสินใจขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 1% เป็นเรื่องของรัฐบาล ย้ำสนช.มีหน้าที่ศึกษา ปัดปลุกกระแสสังคม

“พรเพชร” ย้ำพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปฏิรูป-ยุทธศาสตร์ชาติ เสร็จตามกรอบเวลา

ประธาน สนช.ย้ำพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปฏิรูปประเทศ และร่าง พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เสร็จตามกรอบเวลา

สนช.เตรียมพิจารณาร่างพ.ร.บ.ปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติ 20 เม.ย.

สนช.เตรียมพิจารณาร่างพ.ร.บ.ปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ร่างพ.ร.ป.พรรคการเมือง ร่างพ.ร.ป.กกต. 20-21 เม.ย. สั่งสมาชิกศึกษาเนื้อหาช่วงวันหยุดสงกรานต์

ประธาน สนช.ยันไม่ตีตกร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

“พรเพชร” ยืนยัน สนช.พร้อมพิจารณาร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญตามกรอบเวลาที่กำหนดย้ำไม่ตีตกร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง แม้ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิก กกต.จังหวัด

สนช.ทำบุญเลี้ยงพระ รดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระและรดน้ำขอพร สมาชิก สนช.อาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2560

1 4 5 6