fbpx

นายกฯ กราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

นายกฯ กราบนมัสการพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) เพื่อความเป็นสิริมงคล