fbpx

จี้ทบทวนสั่งวัคซีนซิโนแวค

ไทยสร้างชาติ จี้ รัฐบาลทบทวนการสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวค ชี้ ไม่สามารถป้องกันโควิด-19 เชื้อกลายพันธุ์อื่นได้ หวั่น มติ ครม.ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ระบุ ชัดให้รับสิทธิจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย