fbpx

กทม. เตรียมพร้อมมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

กทม. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5