fbpx

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับเยาวชนเกษตรฝึกงานฟาร์มที่ญี่ปุ่น

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับเยาวชนเกษตรบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ไปฝึกงานในฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่น หวังกลับมาเป็นผู้นำด้านการเกษตรของชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์การเกษตรของไทย