fbpx

“วราวุธ” เผยไฟไหม้ดอยสะเมิง สาเหตุหลักฝีมือมนุษย์

“วราวุธ” ขอโทษชาวเชียงใหม่ เหตุไฟไหม้ดอยสะเมิง แจงภาพน่ากลัวเพราะใช้วิธีไฟดับไฟ ระบุสาเหตุหลักมาจากฝีมือมนุษย์

ทั่วโลกจะปิดไฟ 1 ชั่วโมงในวันนี้

เมืองใหญ่ทั่วโลกจะร่วมกันปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมงในวันนี้หรือที่เรียกว่า Earth Hour เพื่อแสดงพลังกระตุ้นให้คนตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนอันเกิดจากฝีมือมนุษย์