fbpx

มองทิศทางไทย หลังสภาผ่าน พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้าน

หลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติผ่านฉลุยเห็นชอบ พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้าน ด้วยคะแนน 270–196 นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์มองว่า จะช่วยพยุงเศรษฐกิจได้เพียงปีเศษ แต่เตือนรัฐบาลใช้เงินให้คุ้มค่าครอบคลุมและเตรียมตั้งรับกรณีโควิด-19 กลายพันธุ์