fbpx

ฝากนักเรียนใช้โซเชียลอย่างระวัง

นายกฯ ต้อนรับผู้บริหาร ครู นร.วัดนวลนรดิศ ชื่นชมศักยภาพ ให้รักษาเกียรติยศ ความภาคภูมิใจ พัฒนาต่อยอดเป็นทรัพยากรที่ดีของประเทศ ฝากใช้โซเชียลอย่างมีวิจารณญาณ