fbpx

เตรียมแผนเป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้นำเอเปก

“พล.อ.ประวิตร” ประชุมอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยเตรียมแผนเป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้นำเอเปก เข้มความปลอดภัยทุกมิติ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

นายกร่วมประชุม APEC

นายกรัฐมนตรีเสนอที่ประชุมผู้นำเอเปก ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้นวัตกรรมสีเขียวผลักดันให้ภูมิภาคไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ติดตามจากรายงาน

น้ำท่วมเวียดนามอาจกระทบแผนจัดคู่สมรสผู้นำเอเปกเยือนเมืองฮอยอัน

เจ้าหน้าที่ของทางการเวียดนามเปิดเผยว่า อิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอมเรยพัดกระหน่ำเวียดนาม ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการจัดเยือนเมืองฮอยอัน