fbpx

เปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ 1 มิ.ย.

ศบค.เคาะเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ 1 มิ.ย. ยกเลิกระบบ Thailand Pass สำหรับคนไทย นายกฯ พอใจนักท่องเที่ยวต่างชาติ 4 เดือนแรกกว่าล้านคน มากกว่าปีที่แล้วทั้งปี

เร่งช่วยเหลืออาชีพกลางคืน พิจารณา 3 หลักเกณฑ์เยียวยา

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการและลูกจ้างอาชีพกลางคืน พิจารณา 3 หลักเกณฑ์เยียวยา

นายกฯ พร้อมให้สถานบริการเปิดเร็วขึ้น หากมีแนวโน้มที่ดี

โฆษกรัฐบาล เผยนายกฯ สั่งประเมินสถานการณ์โควิด-19 ใกล้ชิด เข้าใจห่วงโซ่ธุรกิจกลางคืน ชี้พร้อมให้ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดเร็วขึ้นหากมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี ยึดความปลอดภัยและประโยชน์ภาพรวมของประเทศเป็นหลัก