fbpx

เร่งช่วยเหลืออาชีพกลางคืน พิจารณา 3 หลักเกณฑ์เยียวยา

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการและลูกจ้างอาชีพกลางคืน พิจารณา 3 หลักเกณฑ์เยียวยา

นายกฯ พร้อมให้สถานบริการเปิดเร็วขึ้น หากมีแนวโน้มที่ดี

โฆษกรัฐบาล เผยนายกฯ สั่งประเมินสถานการณ์โควิด-19 ใกล้ชิด เข้าใจห่วงโซ่ธุรกิจกลางคืน ชี้พร้อมให้ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดเร็วขึ้นหากมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี ยึดความปลอดภัยและประโยชน์ภาพรวมของประเทศเป็นหลัก