fbpx

แก้คุณสมบัติเป็นสมาชิกพรรคการเมืองง่ายขึ้น

รัฐสภา 28 เม.ย.-เปิดผลโหวตกมธ.กม.ลูก 23 ต่อ 21 เสียง ลดสเปกการเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองให้ง่ายขึ้น ให้สิทธิบุคคลเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด แต่ให้รอการลงโทษ